TELEFON :

+4 0251 510 785; +4 0351 432 391

E-MAIL :

agentia.craiova@imm.gov.ro

Înscrierile au început în data 6 noiembrie, ora 10

logo targ mestesugari Craiova 2023
Handmade national shirts in Village Museum in Bucharest, Romania
Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, str. A.i. Cuza, nr. 11, Craiova, jud. Dolj
4 - 6 Decembrie 2023

MEAT, prin Agenţia pentru IMM CRAIOVA (AIMM CRAIOVA), administrează, gestionează şi derulează programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat, la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea (CE) nr. 361 din 6 mai 2003.

01.

ÎNSCRIERE

Înscrierea în Program şi solicitarea acordului de principiu pentru participarea la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat 2023 se face prin completarea în aplicatia electronică a formularului de înscriere.

02.

BENEFICIARI

Întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile sau fundaţiile.

03.

DECONTAREA CHELTUIELILOR

Participanţii vor depune în aplicația electronică cererea-tip de decontare pentru acordarea sumei forfetare de 2500 lei, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Pentru decontarea sumei forfetare, participanții au obligația de a fi prezenți la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia. Absența în oricare dintre zilele târgului conduce la neacordarea alocației financiare nerambursabile.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pot beneficia de prevederile Programului beneficiarii eligibili conform art. 4.3 care îndeplinesc cumulativ la data înscrierii electronice următoarele criterii: 

a) au capital social integral privat; 

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare înregistrate la ANAF

c) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior; 

DESCRIEREA PROGRAMULUI

Programul constă în organizarea Târgului naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2023 pe o durată cuprinsă între minimul 3 zile si maximum 5 zile.

Perioada de desfăşurare a târgului, precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea evenimentului.

În cadrul târgului naţional beneficiarii eligibili vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare.

În cadrul atelierelor de lucru artizanii şi meşteşugarii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, confecţionarea iilor, tapiserii, ştergare; împletituri – sfoară, nuiele, fibre vegetale; ateliere de olărit, ţesut, broderie, dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă, iconografie, confecţionarea de păpuşi folclorice, încondeierea ouălor, confecţionarea măştilor, prepararea culorilor vegetale şi vopsirea materialelor tradiţional, confecţionarea articolelor din piele, din fier, articolelor din sticlă, articolelor din lemn; atelier de restaurare; atelier de prelucrarea lemnului şi mic mobilier artizanal, creaţie bijuterii etc.

Atelierele de lucru menţionate şi altele din acest domeniu trebuie să respecte tradiţia populară atât în ceea ce priveşte modul de prelucrare a materialelor folosite, cât şi în produsul final.

ACȚIUNILE DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL PROGRAMULUI

Organizarea unui târg naţional al meşteşugarilor şi artizanilor; 

Organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către artizani şi meşteşugari;

Activități de promovare a evenimentului.

Târgul naţional pentru artizanat şi meşteşuguri 2023 va fi organizat de Agenţia pentru IMM.

POLITICI ȘI ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. 

MEAT şi AIMM sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul cheltuielilor decontate, aşezarea geografică (localitatea şi judeţul), materiale foto și video realizate în cadrul evenimentului.

Weekly Golf

Woman Day Golf